ORGANIZATORZY

ORGANIZATOR

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu 

"Centrum Edukacji Twórczej"

www.opp4.zabrze.pl


WSPÓŁORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

www.mok.art.plGOSPODARZ

Nina Wolska oraz grupa teatralna "Atelier"

działająca w OPP4-CET w Zabrzu

 


PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Urząd Miejski w Zabrzu

www.um.zabrze.pl


PARTNER

Pokłady Kultury

www.pokladykultury.pl


PARTNER

Nowiny Zabrzańskie

http://nz24.pl


PARTNER

Inqubator Teatralny

www.inqubatorteatralny.plPARTNER

Crazy Bubble

http://crazybubble.pl/